Planleggingen av Kjemidagen19 er godt igang, og vi ønsker alle hjertelig velkomne 30. oktober. Vi ser frem til å ta dere imot!

Disse sidene oppdateres fortløpende og inneholder blant annet generell informasjon om dagen, program for hele arrangementet og en oversikt over hvilke bedrifter som kommer. Informasjon vil også bli delt på vår facebookgruppe: facebook.com/kjemidagen og Instagram (Kjemidagen).

Ta gjerne kontakt med styret hvis du har spørsmål.

Vi gleder oss til å se dere i oktober!

Om Kjemidagen

Kjemidagen19 er en unik bedriftsdag på NTNU for sivilingeniørstudenter på linjene Nanoteknologi, og Industriell Kjemi og Bioteknologi. Dette er en dag for og av studenter, noe som skaper et stort engasjement rundt arrangementet. Vi er opptatt av å skape god kontakt mellom studentene ved våre linjer og aktører i næringslivet. Derfor tilbyr vi Kjemidagen19 som et helhetlig arrangement hvor bedriftene får anledning til å komme i kontakt med studentene på flere arenaer i løpet av dagen. Kjemidagen er en populær begivenhet for studentene og derfor er oppmøtet og oppslutningen alltid stor. Dagen trekker studenter på alle årstrinn og fra alle studieretninger.

Engasjement

Kjemidagens aller sterkeste side er studentenes engasjement rundt selve dagen. Dette er en bedriftsdag for og av studenter. Det er den store dugnadsånden, og ikke minst et brennende engasjement, som gjør at Kjemidagen har blitt en stor suksess i løpet av sine få år. Dagen engasjerer hele 3. klasse, i tillegg til flere frivillige, som bruker mye av tiden sin på å gjøre Kjemidagen til NTNUs beste bedriftsdag. Vi ønsker at Kjemidagen skal være en begivenhet som studentene ser frem til og ikke kun en vanlig bedriftsdag.

Interaksjon

På Kjemidagen18 deltok 19 bedrifter samt flere av instituttene ved NTNU. Dette er en størrelse vi ønsker å beholde slik at både bedrifter og studenter skal føle seg sett. I tillegg til dette mener vi at rekruttering strekker seg langt utover kombinasjonen stand og bedriftspresentasjon. For å gi bedrifter muligheten til å bli kjent med studentene, arrangerer vi bankett med lett underholdning på kvelden.

Relevans

Kjemidagen er en spesialisert bedriftsdag som hovedsakelig inviterer bedrifter innen nøkkelområdene kjemi, materialteknologi, prosessindustri, nanoteknologi og bioteknologi. Et slikt spesialisert interesseområde gjør dette til en unik bedriftsdag for både bedriftene og våre studenter. Dere vil som bedrift møte interesserte studenter som er relevant for deres firma, og studentene vil møte et bredt utvalg av bedrifter innen sine nøkkelområder.

Tentativt program for Kjemidagen19

Kjemidagen har som mål å bidra til god kontakt mellom studentene vi representerer og faglig relevante bedrifter. Som en følge av dette sørger vi for å tilby et bredest mulig utvalg av arenaer hvor bedrifter og studenter kan møtes og bli bedre kjent.

30. Oktober
10.00
Åpning av Kjemidagen19
10.00-15.00Stands i U1, Realfagsbygget
11.15-12.00Motivasjonsforedrag
13.45-14.30Sommerjobbmaraton
18.00Bankett med bedriftspresentasjoner

Bedrifter

Følgende 19 bedrifter kom på Kjemidagen18:

Ta kontakt

Skulle du ha noen spørsmål om arrangementet, ikke nøl med å ta kontakt på e-post:

kontakt@kjemidagen.no

Styret i Kjemidagen19 ønsker alle studenter hjertelig velkommen!